เทศกาลอาหารจานเด็ดโก-ลก ประจำปี 2563

จังหวัด นราธิวาส

วันที่ 09 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

         รวบรวมอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงจากศิลปิน

สถานที่จัดงาน

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานนราธิวาส โทรศัพท์ 0 7354 3345-6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง