เทศกาลสงกรานต์และของดีอำเภอสวรรคโลก

จังหวัด สุโขทัย

วันที่ 11 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

การออกร้านจำหน่ายอาหารเมืองสวรรคโลก, การละเล่น และการแสดงบนเวที, และการจัดงานเทศกาลสงกรานต์อำเภอเมืองสวรรคโลก ณ สวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก

 

สถานที่จัดงาน

หน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์ 0 5561 6228-9 

อีเมล์ tatsukho@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง