เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 17 ม.ค. 2563 - 19 ม.ค. 2563

ขบวนแห่ร่มประดับร่มนางงามขี่รถถีบกางจ้องชมหัตถกรรมร่มบ่อสร้างจำหน่ายสินค้า OTOP

รายละเอียด

ขบวนแห่รถประดับร่มนางงามขี่รถถีบกางจ้อง ชมหัตถกรรมร่มบ่อสร้าง จำหน่ายสินค้าโอท็อป

สถานที่จัดงาน

หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลต้นเปา โทรศัพท์ 0 5333 8048-9

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง