เทศกาลนานาชาติ "พลอยและจันทบุรี" 2019

จังหวัด จันทบุรี

วันที่ 04 ธ.ค. 2562 - 08 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

ชมการแสดงเครื่องประดับมูลค่านับร้อยล้านบาทและการออกร้านจำหน่ายอัญมณี

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3930 3118

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง