เทศกาลกล้วยไม้ป่าช้างกระบาน และของดีเมืองมัญจาคีรี

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 17 ม.ค. 2563 - 20 ม.ค. 2563

กิจกรรม ชมขบวนแห่ตำบลต่างๆ ชมกล้วยไม้ช้างกระ ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 4,000 ต้น

รายละเอียด

กิจกรรม ชมขบวนแห่ตำบลต่างๆ ชมกล้วยไม้ช้างกระ ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 4,000 ต้น ที่วัดป่ามัญจาคีรี การประกวดอาหารพื้นบ้าน ชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

สถานที่จัดงาน

สนามที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี    โทร. 0 4328 9049 ,0 4328 9022 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง