สืบสานประเพณี งานบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2562

จังหวัด

วันที่ 01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

สืบสานประเพณี งานบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2562

รายละเอียด

 

กิจกรรม วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียดกิจกรรม ติดต่อ
งานแห่เทียนพรรษา นครพนม ประจำปี 2562 10 - 17 กรกฎาคม สวนศรีโคตร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันตระการตา ชมการประกวดเทพีต้นเทียน และการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ททท. สำนักงานอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ 0 4524 3770 
118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชัน 2562 12 - 17 กรกฎาคม ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเยือนชุมชนคนทำเทียนภายในคุ้มวัดต่าง ๆ พร้อมศึกษาเรียนรู้และร่วมทำเทียนกับชาวอุบลชมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาเมืองอุบลฯ สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนฟ้อนรำ สัมผัสวิถีชีวิตชาวอีสานที่ฟ้อนรำอย่างพร้อมเพรียงสวยงาม ร่วมชมการจัดแสดงต้นเทียนที่ชนะการประกวดที่บริเวณถนนหน้าเทศบาลนครอุบลฯ พร้อมกับกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เทศบาลนครอุบลราชธานี         
โทรศัพท์ 0 4524 6060      
ททท. สำนักงานอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4524 3770 
ประเพณีแห่เทียนบนหลังช้าง บ้านแม่ตะมาน 12 กรกฎาคม บ้านแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชมขบวนแห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง จะมีขบวนวงดุริยางค์จากโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ขบวนช่างฟ้อนเล็บของกลุ่มแม่บ้าน ขบวน อสม.จาก รพ.สต. ขบวนพี่น้องชนเผ่าต่างๆ  ททท.สำนักงานเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5324 8604-5
ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช 16 - 17 กรกฎาคม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และถนนรอบบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประกวดต้นเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียน การประกวดประดิษฐ์ต้นเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทศบาลนครนครราชสีมากองการศึกษา 
โทรศัพท์ 0 4423 4763 
งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ 12 - 16 กรกฎาคม ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี จังหวัดสุรินทร์ ขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนแห่ช้างที่ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟระยิบระยับ และขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนหลังช้าง  ฝ่ายอำนวยการสำนักงานสุรินทร์
โทรศัพท์ 0 4451 2039 
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 16 กรกฎาคม วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ถือเป็นประเพณีที่ได้ถือปฏิบัติกันมาของผู้ถือศีล และพุทธศาสนิกชน โดยนำดอกไม้มาถวายพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา เพื่อพระสงฆ์ได้นำดอกไม้ไปกระทำพิธีสังฆกรรมในพระอุโบสถ ซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 100 ปี โดยดอกไม้ที่นำมาตักบาตร ได้แก่ ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกเข็ม ดอกเข้าพรรษา ดอกพุทธรักษา และดอกไม้อื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น วัดบางโฉลงใน
 โทรศัพท์ 02312 7460 
 ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี
โทรศัพท์ 08 1809 5578
ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา จังหวัดสระบุรี ปี 2562 14 - 17กรกฎาคม วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  จังหวัดสระบุรี ชมขบวนรถบุปผชาติที่มีความสวยงาม และร่วมพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานฯ สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี
โทรศัพท์  0 3621 1022
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี 16 - 17กรกฎาคม วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การจัดงานสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ฯลฯ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
โทรศัพท์ 0 3553 5380  
งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่ตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่  16 กรกฎาคม ตลาดลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกวดเรือเข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาทางน้ำ แห่เทียนทางบกและทางน้ำ ประกวดเทพีชาดชะโด ประกวดถ่ายภาพ ประกวดหน้าบ้านหน้ามองริมคลองลาดชะโด การแข่งกีฬาพื้นบ้าน เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่
โทรศัพท์ 0 3574 0263
ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลหนองบัว  16 - 17กรกฎาคม วัดศรีอุปลาราม  ต.หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ชมขบวนแห่เทียนพรรษา การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป ททท.สำนักงานกาญจนบุรี      
โทรศัพท์ 0 3451 1200
ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอสวนผึ้ง  16 - 17กรกฎาคม เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชมการประกวดรถบุปผชาติประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ชมขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดต่าง ๆในเขต อ.สวนผึ้ง และใกล้เคียง ร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายวัด ชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การจำหน่ายสินค้า OTOP และคาราวานสินค้าราคาถูก เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย 
โทรศัพท์ 087063 6826 
 ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) 16 - 17กรกฎาคม วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พิธีตักบาตรดอกไม้ ทอดผ้าป่าดอกไม้ ถวายเทียนจำนำพรรษา ช้อป ชิม ตะลุยกิน กับเทศกาลอาหารถิ่นสิงห์บุรี ชมเครื่องมือทำทอง เครื่องมือปั้นหม้อ และเครื่องจักสาน ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนลาวเวียงในอดีต ชมการแสดงเต้นบาสโลป และการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์  ททท.สำนักงานลพบุรี
โทรศัพท์ 0 3677 0096-7
ประเพณีแห่เทียนประโคนชัย ประจำปี 2562  17 กรกฎาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ชมขบวนแห่ที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของอีสานใต้ของชาวบุรีรัมย์ ภายในงานยังได้มีการประกวดขบวนฟ้อนรำของคุ้มวัด โรงเรียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนเทิดพระเกียรติ ททท.สำนักงานบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0 4463 4722 - 3
ประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษาร้อยเอ็ด 16 กรกฎาคม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียน ททท.สำนักงานขอนแก่น  
โทรศัพท์ 0 4322 7714-5
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 15 กรกฎาคม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ขบวนแห่เทียนพรรษา  การประกวดขบวนแห่ของทั้ง 9 คุ้มวัด ททท.สำนักงานขอนแก่น  
โทรศัพท์ 0 4322 7714-5
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดเชียงราย 6 และ 15 กรกฎาคม วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงดนตรีล้านนา ชมการจัดตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดในชุมชน  ททท.สำนักงานเชียงราย
โทรศัพท์ 0 5371 7433
ประเพณีแห่เทียนพรรษาพะเยา 16 กรกฎาคม สนามหลังเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  การแห่เทียนพรรษาของคณะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การประกวดเทียนพรรษา การประกวดฟ้อนเล็บ ททท.สำนักงานเชียงราย  
โทรศัพท์ 0 5371 7433
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลเหมืองจี้ 16 กรกฎาคม ตำบลเหมืองจี้ จังหวัดลำพูน การประกวดเป็น ขบวนเทียน ต้นเทียน และธิดาเทียน ขบวนเทียนและต้นเทียน ททท.สำนักงานลำปาง
โทรศัพท์ 0 5324 8604-5
ประเพณี ตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล 16 - 17กรกฎาคม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ชมการแสดงกลองยาว ประกวดขบวนแห่รถเทียนพรรษา ได้รับการ ตกแต่งอย่างสวยงาม ช่วงค่ำสามารถชมพิธีซ้อมใหญ่ การแสดงแสง  เสียง และสื่อประสมตระการตา ททท.สำนักงานนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0 5651 4651-2
ประเพณีแห่เทียนพรรษากลางคืน 16 กรกฎาคม ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ร่วมชมขบวนแห่ ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม แสง เสียง เอฟเฟกต์ประกอบนานาชนิดอลังการตลอดเส้นทางของขบวนแห่ ททท.สำนักงานอุดรธานี 
โทรศัพท์ 0 4232 5406-7
ประเพณีใส่บาตรเทียน 18 กรกฎาคม วัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ช่วงเช้ามีพิธีการทางศาสนา ถวายภัตราอาหารเพล ช่วงบ่าย พระสงฆ์พร้อมกัน ณ ประรำพิธี และพิธีใส่บาตรเทียน เทศบาลตำบลเวียงสา         
โทรศัพท์ 0 5478 1681

สถานที่จัดงาน

ทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง