สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 09 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

“สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2019) 
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 
ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำว่า “สมมา” เป็นภาษาอีสานตรงกับคำว่า “ขมา” มีความหมายถึงการขอให้ยกโทษ หรือการขอโทษ ซึ่งคติเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง มีทั้งการแสดงการขอขมา พระแม่คงคา และรวมถึงการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ การบูชารอยพระพุทธบาท การบูชาพระอุปคุต ตามคติทางพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีแนวคิดในการจัดงาน “สีฐานเฟสติวัล” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมสร้างความศรัทธา มหาสนุก และปลุกวิถีวัฒนธรรม ในเทศกาลลอยกระทงและศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี
ในเทศกาลลอยกระทงและศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีใน

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4322 7714-5
อีเมล : tatchon@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง