ย้อนวันวานเมืองสุพรรณ

จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 03 ธ.ค. 2562 - 05 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

การจัดนิทรรศการแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ งานมหกรรมอาหารอร่อย การประกวดร้องเพลง การแสดงแสงสีเสียงตำนานเสือร้าย ตำนานนอกกฎหมายเมืองสุพรรณ การออกร้าน OTOP การจำหน่ายของดีเมืองสุพรรณฯ 

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอเดิมบางนางบวช
โทรศัพท์ 0 3557 8420

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง