มหัศจรรย์ท้องทุ่ง มหัศจรรย์วิถีเกษตรไทย

จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ 02 พ.ย. 2562 - 03 พ.ย. 2562

รายละเอียด

มหัศจรรย์ท้องทุ่ง มหัศจรรย์วิถีเกษตรไทย
วันที่ 2 - 3 พ.ย. 2562
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

ภายในงานพบกับนิทรรศการพิเศษ “ฝนหลวง น้ำจากฟ้า” เชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์กับบรรยากาศท้องทุ่ง ชมความมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านนานาชนิด ของเล่นพื้นบ้านในอดีต และผลผลิตจากทุ่งนา ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริงในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 100 ร้านค้า พลาดไม่ได้!!กับหลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171
www.wisdomking.or.th
facebook /Instagram ID : wisdomkingfan
Line ID : @wisdomkingfan

สถานที่จัดงาน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-529-2212-13, 09-4649-2333, 08-7359-7171
www.wisdomking.or.th
facebook /Instagram ID : wisdomkingfan
Line ID : @wisdomkingfan

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง