มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย ปี 2563

จังหวัด มุกดาหาร

วันที่ 29 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563

รายละเอียด

กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางการปั่นเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และธรรมชาติตลอดเส้นทางการแข่งขัน โดยดึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษา ประเพณีท้องถิ่น และธรรมชาติ ที่สวยงาม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว แก่นักปั่นทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักปั่นจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเปิดตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

 

สถานที่จัดงาน

จังหวัดนครพนม สกลคร มุกดาหาร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 3490     

อีเมล์ tatphnom@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง