พิธีบวงสรวงและสรงน้ำองค์พระธาตุขามแก่น

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 13 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ร่วมสรงน้ำองค์พระธาตุขามแก่น และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

 

สถานที่จัดงาน

วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โทร. 0 4343 6246  

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง