ประเพณีแห่พระทางน้ำขอพรหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ฯ และงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว

จังหวัด สมุทรสาคร

วันที่ 11 มี.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2563

รายละเอียด

ขอพร และชมขบวนเรือแห่องค์หลวงพ่อโตทางน้ำ ชมนิทรรศการ การประกวด จำหน่ายผลผลิต/สินค้า ทางการเกษตรมากมาย

 

สถานที่จัดงาน

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร คลองดำเนินสะดวก อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 3448 1535 , 08 1995 8489          

อีเมล : tatsmsk@tat.or.th , tatsmsk@gmail.com

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง