ประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง

จังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 04 พ.ค. 2563 - 04 พ.ค. 2563

รายละเอียด

ขบวนแห่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ,บวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ,สรงน้ำ/เปลี่ยนผ่าแพรองค์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ,มีมหรสพสมโภชน์

 

สถานที่จัดงาน

ลานอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตำบลฝายหลวง อำลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง โทร. 0 5545 0478 

อีเมล : tatphrae@tat.or.th , tatphrae@gmail.com

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง