ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

จังหวัด น่าน

วันที่ 02 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563

รายละเอียด

ชมขบวนแห่ครัวทาน ตักบาตรการปฏิบัติธรรมธุดงควัตร เทศมหาชาติ การประกวดบอกไป โคมไฟโบราณ การประกวดกองแอว
 

 

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โทรศัพท์ 054751846
สภาวัฒนธรรม โทรศัพท์ 054711651 

อีเมล์ tatnan@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง