ประเพณีสงกรานต์

จังหวัด กระบี่

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30-08.00 น.เป็นกิจกรรมทางศาสนาพุทธ เช่นการทำบุญตักบาตร ของพุทธศาสนิกชน กิจกรรมในพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รูปเหมือนหลวงปูสิงห์ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส กิจกรรมการแสดงดนตรีและสาดน้ำวันสงกรานต์และมหรสพการแสดงต่าง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

 

สถานที่จัดงาน

วัดแก้วโกรวาราม พระอาราม ลานปูดำ ถนนวัฒนธรรม จังหวัดกระบี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ 075-611720       

อีเมล์ tatkrabi@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง