ประเพณีสงกรานต์โคราช

จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

 การประกวดขบวนแห่รถสงกรานต์ /พิธีทำบุญตักบาตรเช้า /พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ /การละเล่นพื้นเมือง /การแสดงดนตรีของศิลปิน /การละเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย ๆ

 

สถานที่จัดงาน

จังหวัดนครราชสีมา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 เทศบาลนครนครราชสีมา โทร. 0 4423 4752,0 4423 4763 

อีเมล์ tatsima@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง