ประเพณีสงกรานต์โคราช “ขบวนแห่พระคันธารราษฎร์ ลอดซุ้มประตูชุมพล”

จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 13 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

พิธีอัญเชิญพระคันธารราษฎร์(ปางขอฝน) ขึ้นสู่ราชรถ ใช้กำลังคนเข็น เคลื่อนขบวนแห่รอบตัวเมืองถึงลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เพื่อนำไปประดิษฐานในปะรำพิธี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สรงน้ำ พิธีพรมน้ำมนตร์ และให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นได้เคลื่อนขบวนลอดซุ้มประตูชุมพล โดยเดินเท้าไปตามถนนจอมพล เป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร ท่ามกลางประชาชนนับพันคนถือผ้าแพรสีเงิน และสีทอง เดินตาม ถึงพระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์ ฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พร้อมการแสดงนางรำชุดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และแห่พระคันธารราษฎร์ 3 รอบ ก่อนจะอัญเชิญวางตั้งที่จุดเตรียมไว้

 

สถานที่จัดงาน

ขบวนแห่เริ่มจาก วัดพระนารายญ์มหาราชฯ และวัดในเขตประตูเมือง ถึง ประตูชุมพล อำเภอเมืองนครราชสีมา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดพระนารายณ์มหาราช โทร.0 4425 5066

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนคราชสีมา โทร 044 220 898   

อีเมล์ tatsima@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง