ประเพณีสงกรานต์และแห่ต้นดอกไม้ อำเภอท่าลี่ ประจำปี 2563

จังหวัด เลย

วันที่ 16 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ชมการละเล่นพื้นบ้าน และขบวนแห่ต้นดอกไม้ที่สนุกสนาน

 

สถานที่จัดงาน

วัดเมืองตูมวนาราม  ต.อาฮี และวัดศิริมงคล บ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812

อีเมล์  tatloei@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง