ประเพณีสงกรานต์แก่งสะพือ

จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

"สรงน้ำพระ  ขบวนแห่สงกรานต์ แข่งขันการละเล่นพื้นเมือง เส็งกลอง เล่นน้ำสงกรานต์"

 

สถานที่จัดงาน

"ลานแก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี"

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองพิบูลฯ 045-441115
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770    

อีเมล์ tatubon@tat.or.th"

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง