ประเพณีสงกรานต์เมืองร้อยเอ็ด

จังหวัด ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ชมขบวนแห่สงกรานต์ ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวหอมมะลิ

 

สถานที่จัดงาน

บึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 1222 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง