ประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่

จังหวัด แพร่

วันที่ 16 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

มีขบวนแห่นางสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์, มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ,กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ตลอดถนนทางเข้าถึงสถานีรถไฟทั้งสาย

 

สถานที่จัดงาน

สถานีรถไฟเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย จ.แพร่ 54110  โทร. 054-520573   

อีเมล : tatphrae@tat.or.th , tatphrae@gmail.com

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง