ประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี

จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 17 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

การก่อเจดีย์ทรายการขนน้ำไปอาบผู้สูงอายุที่วัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวมอญพิธีสรงน้ำพระผ่านกระบอกไม้ไผ่พิธีแห่กองผ้าป่าพิธียกฉัตรเจดีย์ทราย
 

 

สถานที่จัดงาน

วัดวังก์วิเวการามและเจดีย์พุทธคยาจำลอง ตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลวังกะโทร. 034 595093 

  อีเมล์ tatkan@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง