ประเพณีวันงูจงอาง

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 10 เม.ย. 2563 - 16 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ชมขบวนแห่งูจงอาง, ชมการแสดงการต่อสู้ระหว่างคนและงูจงอาง, พิธีบายศรีสู่ขวัญงูจงอาง และการประกวดเทพีงูจงอาง

 

สถานที่จัดงาน

หมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ชมรมงูจงอางแห่งประเทศไทย โทร. 08 1974 9499   

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง