ประเพณีลอยกระทงสองแผ่นดินที่ริมแม่น้ำเมย

จังหวัด ตาก

วันที่ 11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

ประเพณีลอยกระทงมิตรภาพ 2 ฝั่งแม่น้ำเมย ทั้งนี้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นที่ดีงาม  อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในมิตรภาพของชาวไทยและชาวพม่าริมแม่น้ำเมย ที่เป็นบ้านพี่เมืองน้อง sister city เเม่สอด -เมียวดี ตลอดจนเป็นการเปิดประตูวัฒนธรรมอาเซียนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย ในการนี้ ผู้ว่าตากเเละผู้ว่าเมียวดี พร้อมคณะได้มอบรางวัล ในการประกวดนางนพมาศจากจังหวัดเมียวดี ที่มาร่วมประกวดในงานนี้ จากนั้นทางคณะได้ร่วมลอยกระทง ที่ริมฝั่งเเม่น้ำเมยเพื่อเป็นการขอขมาเเม่น้ำเมย ซึ่งเป็นเเม่น้ำสายเเห่งคุณค่า ที่ สร้างประโยชน์มากมายให้กับประชาชนของทั้งสองฝั่งเมยมาช้านาน

ชมการแสดงวัฒนธรรม2 แผ่นดินไทย-พม่า จำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูกต้อนรับฤดูหนาว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค มวยไทยปะทะมวยพม่า ตระการตากับไฟกระทงไหลขึ้นเหนือ การประกวดนางนพมาศไทย-พม่า

สถานที่จัดงาน

เชิงสะพานมิตรภาพไทย- พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานตาก
โทรศัพท์ 055 514 3413

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง