ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2562

จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่ 10 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน
- ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าสองแสนใบ
- การประกวดกระทงและเรือไฟ ชิงถ้วยพระราชทาน
- การประกวดนางนพมาศแม่ลูก
- การแสดงทางวัฒนธรรม

การสาธิตทำกระทงกาบกล้วย การแทงหยวก การพับใบเตย และการสานทางมะพร้าว ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดภุมรินทร์กุฏีทอง
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยาน ร.2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โทร 034-752847-8

อีเมล tatsmsk@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง