ประเพณียี่เป็ง

จังหวัด ลำพูน

วันที่ 11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

บูชาถวายทานโคมแก่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัยจำนวน 30,000 ดวง  ฟังเทศน์มหาชาติ ลอยโคมบูชาพระเกศแก้วมณีบนสวรรค์

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทสบาลเมืองลำพูน
โทร.053-511-013

สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน
โทร.053-510-243

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง