ประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านบ้านกุดหว้า

จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ 16 พ.ค. 2563 - 17 พ.ค. 2563

รายละเอียด

ชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน กลางคืนชมมหรสพสมโภช และชมการจุดบั้งตะไลแสน ตะไลล้าน และตะไล 2 ล้าน

 

สถานที่จัดงาน

เทศบาลตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลกุดหว้า โทร. 0 4313 3733 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง