ปฐมบทค่ายจีนบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3)

จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่ 15 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

รายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ว..
ปฐมบทค่ายจีนบางกุ้ง (ค่ายบางกุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3)
งานวิ่งเพื่อการกุศล โดย รพ.นภาลัย เพื่อ รพ.นภาลัย
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
ณ ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทการแข่งขัน
* มินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท)ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปี ขึ้นไปหญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
* 5.9 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
* 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
* VIP (ค่าสมัคร 2,000 บาท)

การรับสมัคร
* สมัครทางออนไลน์โอนเงินก่อนสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :-ชื่อบัญชี : นางสาวจิรารัตน์ ชัยวัฒน์
* เลขที่บัญชี : 515-350309-6
* ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
* เมื่อโอนเงินแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
* จะได้รหัสรับเสื้อภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
* เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 

สถานที่จัดงาน

ณ ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.bangkungrun.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง