ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 22

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 27 มี.ค. 2563 - 05 เม.ย. 2563

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์จากผ้า, เครื่องหนัง, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม  และอัญมณี นิทรรศการผ้าและกิจกรรมอื่นๆ
 

 

สถานที่จัดงาน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 เชียงใหม่ ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5324 8461
tatchmai@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง