ตรุษไทยภูผาม่าน

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 23 มี.ค. 2563 - 24 มี.ค. 2563

รายละเอียด


ร่วมชมพิธีขอขมาผู้สูงอายุ, การประกวดเทพีตรุษไทย, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, การแสดงแสงสีเสียง, ชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

 

สถานที่จัดงาน

 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน โทร. 0 4339 6035 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง