ชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ 2020

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วันที่ 07 มี.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563

รายละเอียด

    นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งปี ที่นำเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์ในทุกเทคนิค จากศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินรุ่นใหม่ กว่า 100 ศิลปิน นำเสนอชิ้นงานศิลปะทั้งภาพพิมพ์และแม่พิมพ์เทคนิคต่างๆกว่า 100 ชิ้นงาน

นอกจากความงดงามทางด้านศิลปะที่ปรากฎในทุกชิ้นงาน ไม่ว่าเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์หิน โมโนปริ้นส์ ซิลค์ สกรีน และอื่นๆแล้ว นิทรรศการครั้งนี้ ยังจัดแสดงให้เห็นถึงเทคนิค วิธีคิด ขบวนการ และวิวัฒนาการ สร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ของศิลปินไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ศิลปินไทยคิดค้น พัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆในระดับนานาชาติติดต่อกันยาวนานหลายทศวรรษ

สถานที่จัดงาน

ณ หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หอธรรมพระบารมี โทรศัพท์ 0 3813 1811 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง