งานเล่าขานตำนานคลองบางพระ

จังหวัด ตราด

วันที่ 06 มี.ค. 2563 - 08 มี.ค. 2563

รายละเอียด

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส การดำรงชีวิตตามวิถีไทย ดั้งเดิมของชุมชนคลองบางพระ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและการแสดงอาหารพื้นบ้านต่างๆ

 

สถานที่จัดงาน

ชุมชนรักคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองตราด โทรศัพท์ 0 3951 1043             

อีเมล : tattrat@tat.or.th"

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง