งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563

จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 18 ม.ค. 2563 - 01 ก.พ. 2563

การแสดงแสง เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด

การแสดงแสง สี เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ กิจกรรมการออกร้านธารากาชาด การจัดนิทรรศการหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง

สถานที่จัดงาน

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
โทรศัพท์035 - 535380 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง