งานห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

จังหวัด ระยอง

วันที่ 11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

ในงานจัดให้มีการห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ การแข่งขันเรือยาว การลอยกระทง

สถานที่จัดงาน

พระเจดีย์กลางน้ำ

 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลนครระยอง
โทรศัพท์ 0 3861 1345

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง