งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วัดเกาะหงษ์

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

กิจกรรมการสรงน้ำพระ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงมหรสพ การจำหน่ายสินค้า และการเล่นน้ำสงกรานต์

 

สถานที่จัดงาน

วัดเกาะหงษ์  อ.เมืองนครสวรรค์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน โทร. 056-217441  

อีเมล์ tatsawan@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง