งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด สุโขทัย

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 - 06 ม.ค. 2563

รายละเอียด

ร่วมสักการะพระแม่ย่า การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด ลุ้นโชคกับมัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล นิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำเลือกซื้อสินค้า OTOP

สถานที่จัดงาน

ศาลพระแม่ย่า และ หน้าศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5561 1619

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง