งานสรงน้ำพระธาตุหนองสามหมื่น

จังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ร่วมขบวนแห่บุพชาติ/พิธีสรงน้ำพระธาตุ/ตักบาตรข้าวเหนียว,กิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมกับฯ ชุมชน

 

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุหนองสามหมื่น ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง โทร. 0 4481 0619 / 0 4481 0601

ที่ว่าการอำเภอภูเขียว โทร. 0 4486 1000   

อีเมล์ tatsima@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง