งานศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 31 มี.ค. 2563 - 06 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ชมการแสดง แสง สี เสียง, พิธีผูกเสี่ยวตามประเพณีท้องถิ่น, การประกวดอาหารพื้นเมือง, ชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม และชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

 

สถานที่จัดงาน

ปราสาทเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอเปือยน้อยโทร. 0 4349 4024 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง