งานวัฒนธรรม สองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฏาบดินทร์

จังหวัด นนทบุรี

วันที่ 27 มี.ค. 2563 - 04 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

เป็นงานรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 3 ซึ่งนนทบุรีเป็นสถานนิวาสเดิมของพระอัยกา-พระอัยกี(ตาและยาย) และสถานที่ประสูติ ของสมเด็จพระราชชนนีในรัชกาลที่ 3 กิจกรรมภายในงานมีจัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านนนทบุรี ขบวนแห่ อัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ชาติพันธุ์ ชุมชนคุณธรรม โดยผู้เข้าร่วมงาน แต่งกายย้อนยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมมีการออกร้านต่าง ๆ ทั้ง อาหาร ของกิน ของใช้ ของที่ระลึก ต่าง ๆ

 

สถานที่จัดงาน

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก (ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร) จังหวัดนนทบุรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานกรุงเทพ โทรศัพท์ 0 2276 2720-1 

อีเมล์ tatbangkok@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง