งานลอยกระทงเทศบาลเมือง พระประแดง

จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ 11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

ประกวดกระทงเจิม (กระทงใบเล็ก ให้นักเรียนประดิษฐ์ ทำด้วยดอกไม้สด) กิจกรรมการแสดงบนเวที

สถานที่จัดงาน

ลานคนเมืองนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพรประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองพระประแดง
โทรศัพท์ 0 2463 4841

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง