งานฤดูหนาว งานOTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 - 12 ม.ค. 2563

รายละเอียด

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การประกวดนางสาวเชียงใหม่

สถานที่จัดงาน

ด้านหลังศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปกครองจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5311 2607

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง