งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2563

จังหวัด เพชรบูรณ์

วันที่ 24 ม.ค. 2563 - 01 ก.พ. 2563

ชมขบวนแห่บุปผาชาติและธิดามะขามหวาน การออกร้านของชาวชวนตลาดนัดมะขามหวาน

ชมนิทรรศการความรู้ จากส่วนราชการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP

รายละเอียด

ชมขบวนแห่บุปผาชาติและธิดามะขามหวาน การออกร้านของชาวชวนตลาดนัดมะขามหวาน

ชมนิทรรศการความรู้ จากส่วนราชการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์

ชมการประกวดนางสาวนครบาล การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

สถานที่จัดงาน

สนามศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์(หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.056-729746-7 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง