งานภูมิบุรี ศรีระยอง

จังหวัด ระยอง

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียน อาหารพื้นเมือง ขนมไทย ของใช้สมัยโบราณ

สถานที่จัดงาน

ถนนยมจินดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลนครระยอง
โทรศัพท์ 0 3861 1345

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง