งานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียมและของดี

จังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 14 มี.ค. 2563 - 21 มี.ค. 2563

รายละเอียด

การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน,การประกวดผักพื้นเมือง,การประกวดผ้าทอพื้นบ้าน,การประกวดเดินแบบผ้าทอ,เทศกาลการอาหารพื้นเมือง,การประกวดออกร้านและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

 

สถานที่จัดงาน

หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอฟากท่า โทร 055-489078
อีเมล : tatphrae@tat.or.th , tatphrae@gmail.com

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง