งานนมัสการและสรงน้ำ หลวงพ่อบ้านแหลม ประจำปี 2563

จังหวัด สมุทรสงคราม

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 19 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

ร่วมสักการะและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สมุทรสงคราม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง

 

สถานที่จัดงาน

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดหลวงพ่อบ้านแหลม) อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร โทรศัพท์ 0 3471 1317, 0 3471 1704 , 0 3471 2126

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง