งานตกปลานานาชาติ

จังหวัด ตราด

วันที่ 21 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563

รายละเอียด

ชมการแข่งขันตกปลาเกมส์ ทั้งประเภทปลาเป็นและปลาตายกว่า 15 ชนิด อาทิ ปลาอังเกย ปลากระพงแดง ปลาโฉมงาม ปลาอีโต้มอญ ปลาตะคอง ฯลฯ

 

สถานที่จัดงาน

หมู่เกาะช้าง ลานอเนกประสงค์ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด  โทรศัพท์ 08 4778 2234  

  อีเมล : tattrat@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง