งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี(งานย่าโม)

จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ 23 มี.ค. 2563 - 03 เม.ย. 2563

เลื่อนการจัดงาน

รายละเอียด

พิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี พิธีอัญเชิญคบเพลิงพิธีเปิดงานจากสตรีเมืองโคราชจาก 4 มุมเมือง สุดยอดขบวนแห่ภายใต้คำขวัญ “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดีหมี่โคราช ปราสาทหิน  ดินด่านเกวียน” จำนวน 5 ขบวน ความสวยงามของการรำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี / กิจการการออกร้านกาชาด / การเดินแฟชั่นผ้าไหม /การจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การจัดกิจกรรมการแสดงประวัติเมืองโคราช ประวัติและวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี, การจัดแสดงเพลงโคราช, การออกร้านอาหารต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา, การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา การแสดงมหรสพจากศิลปินที่มีชื่อเสียง  ชมฟรีตลอด 12 วัน 12 คืน

 

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าศาลากลางจังหวัด/บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี /ถนนราช-ดำเนินนอก อำเภอเมืองนครราชสีมา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4424 2102, 0 4424 4252   

อีเมล์ tatsima@tat.or.th

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง