งาน "วัฒนธรรมคอนสวรรค์ และประเพณีแห่น้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่ง มิ่งเมืองกาหลง โฮมบุญฮดสรงองค์พระสีศิลาแลง(พระใหญ่ทวารวดี)

จังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

รายละเอียด

พิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขบวนแห่นำน้ำกาบแก้วบัวไขมาลัยกิ่งมิ่งเมืองกาหลงเพื่อมาสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเปลี่ยนผ้าอังสะและเครื่องบูชาเพื่อไปสักการะผลัดเปลี่ยนให้กับองค์พระใหญ่ชัยภูมิ , การสรงน้ำจตุรภพ, การแสดงทางวัฒนธรรมประกอบแสง เสียง ชื่อ "พุทธปัญญาวิชชาลัย สรงน้ำพระใหญ่ทวารวดีศรีนครกาหลง

 

สถานที่จัดงาน

เมืองโบราณนครกาหลง บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะกรรมการจัดงานพระใหญ่ โทร. 08 4431 4990, 08 6027 6273 

อีเมล์ tatsima@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง