ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปี 2562

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 พ.ย. 2562 - 12 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

กองทัพเรือ กำหนดการซ้อมครั้งใหม่ดังนี้ 


📌ซ้อมย่อย ๔ ครั้ง วันที่ ๑๒, ๑๙, ๒๖ พฤศจิกายน และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

📌ซ้อมใหญ่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

📌การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

 

 

 

สถานที่จัดงาน

ท่าวาสุกรี ถึง วัดอรุณราชวราราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

https://www.navy.mi.th/index.php/today/detail/content_id/17872

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง