"ประเพณีสงกรานต์ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน "

จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ 13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด

"สรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่  สงกรานต์ เล่นน้ำสงกรานต์ และ   เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน"

 

สถานที่จัดงาน

ทุ่งศรีเมือง และในเขตเทศบาลนครอุบล จังหวัดอุบลราชธานี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลนครอุบลฯ 045-246060
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770   

อีเมล์ tatubon@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง